Účetní

Mezi pracovní povinnosti a starosti spadá skutečně velmi mnoho a mnoho oblastí. Nejde jen o počítání peněz v pokladně, jak si možná někdo myslí. Musí vést mnoho evidenčních knih a vše musí do sebe navzájem zapadat a souhlasit. Kromě pokladní knihy, knihy pohledávek a knihy závazků musí vést i další pomocné knihy.

Účetní

Další pomocné knihy, které má na starosti jsou kniha jízdy, evidenční listy zaměstnanců a peněžní deník. Možná se domníváte, že peněžní deník a pokladní kniha je totéž, avšak není tomu tak. Peněžní deník je kniha, do níž se zapisují chronologicky veškeré účetní doklady.

Výkazy

Tímto vším však práce účetního teprve začíná. Další povinností je vést účetní výkazy, mezi něž na prvním místě patří rozvaha a výkaz zisků a ztrát. Toto vše není jen tak a navzájem výsledné částky musí souhlasit.