Záleží, kdo pije

o víně se říká, že je v něm pravda, ale vy si tím rčením zase tak jistá nejste. Bohatě vám stačí, když si vybavíte svého minulého přítele, který chodil vždy v pátek večer domů zpitý pod obraz a někdy i do němoty, neboť když jste se ho vyptávala na to, co dělal a kde byl, tak nebyl schopný vám na tuto jednoduchou otázku dát žádnou odpověď. Jen na vás tupě zíral, a pokud byste to nevzdala dříve než on a nešla pryč, tak klidně věříte tomu, že by na vás vydr...